Stnisław Brach - pracownia rzeŸby ceramicznej i sakralnej. stach@brach.art.plpleng